Тарифний план "Smart Full"

Smart Full


10
грн/міс
 • Міський номер на Вашому смартфоні
 • Необмежені дзвінки в межах міста
 • 1000 хвилин на міжміські дзвінки
 • 120 хвилин розмов на мобільні номери
 • Розмови на мобільні номери поза лімітом 0,29 грн/хв
 • Ціна для абонентів з домашнім телефоном14

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Щомісячна плата, яка включає: 10 грн/міс14
- пакет додаткових видів обслуговування «Розширений»
- місцеві розмови необмежено
- міжміські телефонні розмови у межах України 1000 хвилин
- розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України 120 хвилин
- розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») 500 хвилин
Понад ліміт
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,29 грн.1
Більше інформації

Повідомляємо, що з 01.05.2019 номери телефонів на тарифному плані «Smart Full» будуть переведені на тарифний план «Smart Basic». Це пов‘язано із закриттям тарифного плану «Smart Full».

 1. Тарифи діють з 01.01.2019. Мінімальний строк дії – до 30.01.2019. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Smart Full» на послугу «Smart Line від Укртелеком» застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу, які користуються місцевим SIP-номером, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP без погодинної оплати місцевих розмов та які здійснили активацію тарифного плану до 31.12.2018.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з абонентами з ідентифікаційним кодом «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При відключенні SIP-номеру або зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг за тарифним планом «Smart Full» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. Активація SIP-номера за тарифним планом «Smart Full» та перехід на тарифний план «Smart Full» припинено з 01.01.2019.
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Smart Full» можна змінити на тарифний план «Smart Basic» при цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Smart Full», на інший тарифний план не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць. Для зміни свого тарифного плану на інший завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-800 (безкоштовно в межах території України з номерів українських операторів).
 11. Для абонентів – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Smart Full» та окремо не тарифікується.
 12. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у тарифному плані «Smart Full» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Smart Full» у рахунок щомісячної плати надається пакет додаткових видів обслуговування (ДВО) «Розширений», що включає такі послуги:
  • безумовне перенаправлення виклику на інший номер телефону / Call forwarding unconditional (CFU);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при зайнятості абонента / Call forward on Busy (CFB);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при недосяжності абонента / Call Forwarding on User Not Reachable (CFNRc);
  • перенаправлення виклику на інший номер телефону при невідповіді абонента / Call Forward No Reply (CFNR);
  • тимчасова заборона вхідного зв’язку / Do not Disturb (DND);
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP), за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги;
  • утримання виклику, очікування (HOLD);
  • повідомлення про надходження нового виклику / Call waiting (CW);
  • «чорний»/«білий» список;
  • паралельний чи послідовний додзвін при переадресаціях;
  • відмова від з’єднання з анонімним абонентом / Anonymous Call Service (ACR).
 14. Для абонентів (фізичних осіб), які користуються послугами фіксованого телефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» на умовах тарифного плану «Домашній Безлімітний», щомісячна плата за користування першими трьома замовленими місцевими SIP-номерами за тарифним планом «Smart Full» розраховується із застосуванням коефіцієнта 0,1266. При припиненні користування послугами фіксованого телефонного зв’язку (відключення телефонного апарата), скороченні переліку послуг фіксованого телефонного зв’язку (тимчасовому припиненні користування телефоном) за ініціативою абонента або на час пошкодження телекомунікаційних мереж та/або технічних засобів, за тарифним планом «Домашній Безлімітний» або переході на інший тарифний план щомісячна плата стягується в повному обсязі без урахування коефіцієнта.