Тарифний план "Простий"

Простий


61,56
грн/міс
56,56
грн/міс
 • Якісний зв’язок
 • Посекундна тарифікація розмов
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • Переходьте на тариф «Домашній Безлімітний»
 • Переходьте на тариф «Домашній Базовий»

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Встановлення телефону (одноразово) 84,00 грн.
Перевстановлення телефону на іншу адресу (одноразово)
- в одному будинку 72,00 грн.
- в інший будинок 84,00 грн.
Місцеві розмови необмежено
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України понад встановлений ліміт, за хвилину 1,20 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 1,20 грн.
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,43 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Більше інформації

Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися зі своїми близькими по Україні, переходьте на тарифний план «Домашній Безлімітний» та отримуйте більше 16 годин міжміських розмов та 2 годин на розмови з абонентами мобільних мереж щомісяця! Для зміни свого тарифного плану на «Домашній Безлімітний» завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-003.

 1. Тарифи діють з 01.11.2018, але не раніше дня набрання чинності Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що затверджені рішенням НКРЗІ від 18.09.2018 № 488. Мінімальний строк дії – до 30.11.2018. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України. До 31.10.2018 щомісячна плата за користування тарифним планом «Простий» складає 52,62 грн/міс. для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів і 47,62 грн/міс. для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів.
 2. Тарифний план «Простий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку, SIP, CDMA, DECТ без погодинної оплати місцевих розмов за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, чи зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Простий» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. Тарифний план «Простий» можна змінити на можливо змінити на тарифний план «Домашній Безлімітний», «Домашній Базовий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов).
 8. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць.
 9. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Простий» та окремо не тарифікується.
 10. Розмір абонентної плати в тарифному плані «Простий» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 11. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Простий», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • виклик абонента за замовленням (побудка, нагадування);
  • подання ідентифікації лінії (номера), яка викликає.