Тарифний план "Домашній безлімітний"

Домашній безлімітний


79
грн/міс
74
грн/міс
 • Розмови на мобільні номери поза лімітом 0,29 грн/хв
 • 1000 хвилин на міжміські дзвінки
 • Легка зміна тарифного плану
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • 500 хвилин на Smart Line з кодом 0892»
 • 200 хвилин розмов на мобільні номери

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Встановлення телефону (одноразово) 84,00 грн.
Перевстановлення телефону на іншу адресу (одноразово)
- в одному будинку 72,00 грн.
- в інший будинок 84,00 грн.
Місцеві розмови необмежено
Міжміські телефонні розмови у межах України на міс. 1000 хвилин
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України на міс. 200 хвилин1
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,29 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Більше інформації

Ідеальний пакет телефонного зв'язку від Укртелеком для тих, кому потрібно робити багато дзвінків. Телефонуйте в інші міста України та абонентам мереж мобільного зв'язку України стільки, скільки потрібно.

 1. Тарифи діють з 01.12.2018. Мінімальний строк дії – до 30.12.2018. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Домашній Безлімітний» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку, SIP, CDMA, DECТ за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, чи зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Безлімітний» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. При встановленні основного телефонного апарата, чи переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Безлімітний» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Домашній Безлімітний» можливо змінити на тарифний план «Домашній Базовий», «Простий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов). При цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Домашній Безлімітний», на інші тарифні плани не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць.
 11. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Домашній Безлімітний» та окремо не тарифікується.
 12. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у тарифному плані «Домашній Безлімітний» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме: 51,30 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів і 47,13 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів.
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Домашній Безлімітний», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • виклик абонента за замовленням (побудка, нагадування);
  • подання ідентифікації лінії (номера), яка викликає.