Тарифний план "Домашній базовий"

Домашній базовий


94
грн/міс
94
грн/міс
 • 500 хвилин на міжміські дзвінки
 • 500 хвилин на Smart Line з кодом 0892
 • Легка зміна тарифного плану
 • Необмежені місцеві дзвінки
 • 120 хвилин розмов на мобільні номери
 • Розмови на мобільні номери поза лімітом 0,29 грн/хв

Більше про тарифний план

Послуги та платежі
Встановлення телефону (одноразово) 84,00 грн.
Перевстановлення телефону на іншу адресу (одноразово)
- в одному будинку 72,00 грн.
- в інший будинок 84,00 грн.
Місцеві розмови необмежено
Міжміські телефонні розмови у межах України на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») на міс. 500 хвилин
Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») понад встановлений ліміт, за хвилину 0,05 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України, на міс. 120 хвилин
Міжміські телефонні розмови у межах України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами мереж мобільного зв’язку України понад встановлений ліміт, за хвилину 0,29 грн.
Розмови з абонентами з кодом мережі «89Z» (крім «892»), за хвилину 0,29 грн.
Міжміські телефонні розмови у межах України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України за участю телефоніста за номером 0-171, за хвилину 3,60 грн.
Більше інформації

Пакет телефонного зв'язку від Укртелеком з базовим функціоналом. Підходить більшості абонентів завдяки збалансованої кількості пакетних хвилин та ціни.

 1. Тарифи діють з 01.01.2019. Мінімальний строк дії – до 30.01.2019. Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінювати тарифи та тарифні плани в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 2. Тарифний план «Домашній Базовий» на послуги фіксованого телефонного зв’язку застосовується для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологіями проводового зв’язку, SIP, CDMA, DECТ без погодинної оплати місцевих розмов та за наявності технічної можливості.
 3. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. Мінімум плати при наданні міжміської телефонної розмови за участю телефоніста справляється як за повну хвилину розмови.
 4. Інші послуги, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПАТ «Укртелеком» на додаткові послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, послуги «Аудіотекс», контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509», «Інформаційно-довідкова послуга 0-170» і Граничними тарифами на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
 5. За розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку України, розмови з абонентами з ідентифікаційним кодом мережі «89», міжміські та міжнародні телефонні розмови, надані в кредит, справляється додаткова плата в розмірі двох відсотків від суми, нарахованої за розрахунковий період.
 6. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, чи зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Базовий» у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
 7. При встановленні основного телефонного апарата, чи переході на отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Домашній Базовий» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд незалежно від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового періоду).
 8. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний календарний місяць не переноситься.
 9. Тарифний план «Домашній Базовий» можливо змінити на тарифний план «Домашній Безлімітний», «Простий» або «Простий Мінімальний» (на АТС з погодинним обліком місцевих розмов). При цьому ліміт, невикористаний у тарифному плані «Домашній Базовий», на інші тарифні плани не переноситься.
 10. Змінювати тарифний план можна не частіше ніж один раз на календарний місяць. Для зміни свого тарифного плану на інший завітайте до найближчого Центру обслуговування абонентів або зателефонуйте з домашнього телефону на номер 0-800 506-800 (безкоштовно в межах території України з номерів українських операторів).
 11. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), включається до щомісячної плати за тарифний план «Домашній Базовий» та окремо не тарифікується.
 12. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у тарифному плані «Домашній Базовий» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме: 55,92 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів і 55,92 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів.
 13. При наданні послуг фіксованого телефонного зв’язку для абонентів (фізичних осіб) місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії за технологією SIP за тарифним планом «Домашній Базовий», у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових видів обслуговування «Базовий», що включає такі послуги:
  • пробудження протягом кількох діб / Alarm call regular, number of days;
  • подання ідентифікації лінії (номера), що викликає / Calling line identification presentation (CLIP) за умови, що на лінії (номері), яка викликає не встановлено послугу «Заборона ідентифікації лінії, що викликає» (CLIR) або іншої аналогічної послуги.